Opintojen yksilölliset järjestelyt

Opintojen yksilöllisten järjestelyiden taustalla ovat yksilölliset ja erilaiset tarpeet, kuten fyysinen tai psyykkinen sairaus, vamma, jännittämisongelmat, neuropsykiatriset haasteet, oppimisvaikeus, elämänhallinnan haasteet, erilaiset kriisitilanteet ym. 

On tärkeää muistaa, että opiskelija on oman tilanteensa paras asiantuntija ja toisinaan oppimista tukevien järjestelyiden osalta on hyvä käydä yhteinen keskustelu opiskelijan kanssa. Ohjaus- ja opetusarjessa on kuitenkin monia asioita, joita huomioon ottamalla voi tukea oppimisen monenlaisuutta ja edistää kaikkien esteetöntä opiskelua. Tarvittaessa esteettömyyttä voidaan edistää myös opiskelun yksilöllisillä järjestelyillä. 

Opintojen yksilölliset järjestelyt Lapin ammattikorkeakoulussa

Lapin ammattikorkeakoulussa on mahdollista hakea yksilöllisiä järjestelyitä opiskelun tueksi.  Yksilölliset järjestelyt voidaan myöntää koko opintojen ajalle tai niin kauan kuin tarvetta on. Niissä huomioidaan opiskelijan tarpeet sekä opiskelu- ja elämäntilanne. Opiskelija voi kartoittaa tarvetta yksilöllisille järjestelyille opinto-ohjaajan, kuraattorin tai saavutettavuusyhdyshenkilön kanssa. Järjestelyissä on tärkeää opiskelijan kokemusten ja mahdollisten asiantuntijalausuntojen huomiointi.  

Hakemuksen hyväksyy osaamispäällikkö.   Yksilölliset järjestelyt voivat liittyä esimerkiksi opetus- ja ohjaustilanteisiin, oppimisympäristön järjestelyihin tai tenttitilanteisiin. Järjestelyitä voivat olla esim. lisäaika, erillinen tila tai tietokoneen käyttömahdollisuus tentissä, apuvälineiden käyttömahdollisuus, mahdollisuus tentin suulliseen täydentämiseen. Myönnetyt järjestelyt tulee ottaa huomioon opetuksessa.  

Ohjeet yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen löytyvät Lapin ammattikorkeakoulun verkkosivuilta.  

Opintojen yksilölliset järjestelyt Lapin yliopistossa

Opintojen yksilöllisillä järjestelyillä varmistetaan kaikille yhdenvertaiset mahdollisuudet opiskella. Opiskelija voi kartoittaa tarvetta yksilöllisille järjestelyille opintopäällikön tai kuraattorin kanssa. Päätöksen opintojen yksilöllisistä järjestelyistä tekee järjestelyistä vastaava opintopäällikkö.  

Opiskelijalle annetaan varsinaisen järjestelypäätöksen lisäksi Esteettömyyspassi, jossa määritellään mihin järjestelyihin opiskelija on oikeutettu, mutta hänen terveydentilaansa koskevia tietoja ei mainita. 

Yksilölliset järjestelyt pyritään mahdollisuuksien mukaan huomioimaan koko opintojen ajan. Opintojen yksilöllisiä järjestelyitä voivat esimerkiksi olla lisäaika tenteissä tai rauhallinen tenttitila, tietokoneen käyttö ja liikuntaesteiden huomiointi. 

Ohjeet opintojen yksilöllisten järjestelyiden hakemiseen löytyvät Lapin yliopiston sivuilta.