Mielenterveys ja oppiminen

Kun mieli voi hyvin, on se voimavara, joka auttaa nauttimaan elämästä, solmimaan ja pitämään yllä sosiaalisia suhteita ja toimimaan arjen ja opiskelun parissa. Mieli voi kuitenkin joutua koetukselle monenlaisten tekijöiden vuoksi. Myös opiskelussa ja opiskeluarjessa kohdatut vaikeudet voivat vaikuttaa mielialaan. YTHS:n (Ylioppilaiden terveydenhuoltosäätiö) toteuttaman korkeakouluopiskelijoiden vuoden 2016 terveyskyselyn mukaan yli viidennes opiskelijoista koki mielialansa, tulevaisuuden suunnittelemisen, omat voimansa ja kykynsä negatiivisiksi. 

Mielenterveys ja opiskelu

Mielenterveysongelmissa opiskelun haasteet liittyvät usein muistiin, keskittymiseen ja tarkkaavuuteen sekä kokonaisuuksien hahmottamiseen. Myös jaksamiseen, itseluottamukseen ja motivaation liittyvät seikat sekä erilaiset fyysiset oireet voivat tuoda haastetta opiskeluun. Erilaisissa elämäntilanteissa ja jaksamisen muutoksissa kannattaa pohtia erilaisia toteutustapoja opiskeluun. Oman opiskelun suunnittelussa on hyvä muistaa tasainen kuormitus sekä riittävä palautuminen. On hyvä pyytää apua opiskelun suunnittelun ja sujuvuuden kysymyksiin sekä voimavarojen tukemiseen.