Oppimisen tukityökalut

 

Erilaiset opiskeluun liittyvät apuvälineet sekä esteettömät tilat ja materiaalit voivat sujuvoittaa opiskelua. Avoimessa ja kannustavassa ilmapiirissä voi rohkeasti lähteä myös kokeilemaan ja harjoittelemaan itselle haasteellisia asioita. Oppimista ja opiskelua voi tukea erilaisilla lukutavoilla, luetun jäsentämisen tekniikoilla sekä erilaisilla muistiinpanotekniikoilla ja kertaamisella. Kirjoittamista voi tukea erilaisilla tavoilla jäsentää tekstiä sekä erilaisilla apuvälineillä.  

Oppimisen apuvälinekeskus

Erilaisten oppijoiden liiton Oppimisen apuvälinekeskuksen sivuilla on tietoa erilaisista lukemista, kirjoittamista, keskittymistä ja oppimista tukevista apuvälineistä ja menetelmistä. Sivuilta löytyy erilaisia oppimisen tueksi saatavia perinteisiä sekä digitaalisia oppimisvälineitä ja erilaisia oppimisen strategioita ja keinoja.

Apuvälinekeskuksen sivut 

Erilaisten oppijoiden liitto

Erilaisten oppijoiden liiton kautta on mahdollista saada myös lisää tietoa oppimisvaikeuksista, oppimista ja työtä tukevista välineistä tai muista mieltä askarruttavista kysymyksistä liittyen erilaiseen oppijuuteen.

Yhteystiedot ja palveluajat Neuvontapuhelimeen, Erityisopettajan neuvontapuhelimeen, Oppimisen apuvälinekeskuksen neuvontapalveluun sekä Nettineuvojaan löydät Erilaisten oppijoiden Neuvontapuhelin – verkkosivun kautta. 

Oppimisen tuen keskus

Myös Kuntoutussäätiön oppimisen tuen keskus tarjoaa ohjausta ja tukea oppimisvaikeuksiin liittyen. Heidän chatissa voi jutella vapaamuotoisesti oppimisvaikeuksiin perehtyneen asiantuntijan kanssa. Voit kysyä oppimisvaikeuksista ja saada tukea ja ohjausta oppimisen hankaluuksiin. Kuntoutussäätiö tarjoaa myös etävalmennusta sekä ryhmämuotoista tukea.
Kuntoutussäätiön
Oppimisen tuen keskuksen Tukea-sivu. 

Saavutettavuuskirjasto Celia

Tutustu Celia-kirjaston äänikirjoihin. Celian kautta korkeakouluopiskelija, jolla on todettu jokin oppimisvaikeus, kuten lukivaikeus, voi lainata saavutettavia kurssikirjoja ilmaiseksi. Celian äänikirjapalvelun käyttäjäksi voit liittyä omassa korkeakoulukirjastossasi. Korkeakoulukirjastosi neuvoo sinua myös lainaamiseen, kirjojen kuunteluun ja laitteiden käyttöön liittyvissä asioissa. 

Celia -kirjasto 

Celia äänikirjapalvelun yhteyshenkilöt LUC Kirjastossa 

Tenttitilanteet

Tenttitilanteissa ja oppimistehtävissä voi opiskelun sujuvuutta tukea esimerkiksi lisäaika, oma rauhallinen tila, erilaiset opiskelumateriaalit ja apuvälineet. Lukivaikeus kannattaakin ottaa puheeksi ja miettiä opiskelun yksilöllisiä järjestelyitä. 

Saavutettavuus Lapin ammattikorkeakoulussa 

Esteettömyys Lapin Yliopistossa