Kuvassa on piirretty suurennuslasi, jonka keskellä on silmä

Hahmotusvaikeudet

 

Hahmotusvaikeudet voivat tarkoittaa vaikeuksia, jotka liittyvät visuaalisen (näköhavaintoihin pohjautuvaa) ja spatiaalisen (tilan ja tilasuhteiden tunnistamiseen) tiedon käsittelyyn. Hahmotusvaikeudet ilmenevät usein näönvaraisen tunnistamisen ja erottelun vaikeuksina tai avaruudellisen tilan, suhteiden ja liikkeen käsittelyn vaikeuksina. Hahmotusvaikeudet voivat näkyä myös sosiaalisen viestinnän tulkintahaasteina, koska iso osa ihmisten välisestä vuorovaikutuksesta on ei-kielellistä vuorovaikutusta.

Arjessa hahmotusvaikeus voi näyttäytyä esimerkiksi: 

  • tarkkaavuuden haasteina ja motorisena kömpelyytenä, 
  • vaikeuksina matematiikassa, käsitöissä ja liikunnassa, 
  • tilan hahmottamisen vaikeuksina, 
  • vaikeutena arvioida etäisyyksiä, nopeutta tai liikettä tai 
  • asioiden ja osien välisten suhteiden hahmottamisen vaikeutena.  
Tutustu

Hahmottamisen kuntoutus (Hahku) -hankeen sivuilta löytyy videomateriaalia hahmottamisesta, hahmotushäiriöistä sekä erilaisista kuntoutusvaihtoehdoista. Videoiden kesto on yhteensä noin 40 minuuttia. Hahku – hankkeessa on tuotettu muutakin videomateriaalia mm. kokemustoimijoiden kertomuksia arjesta ja selviytymiskeinoista.