Oppiminen

 

Meillä on erilaisia tapoja oppia ja omaksua tietoa. Opiskeluun kuuluu olennaisesti myös sen ymmärtäminen, mikä on sinulle paras tapa oppia. Opitko parhaiten kuuntelemalla tai lukemalla, vai muistatko paremmin näkemäsi. Kiistatonta on, että harvoin opimme tekemättä mitään, vaan oppiminen vaatii työskentelyä ja paneutumista sekä välillä myös tylsyyttä ja tuskailua. Onkin hyvä muistaa, että ei ole yhtä oikeaa tapaa oppia, vaan oppimiseen nivoutuu niin yksilö- kuin ympäristötekijöitäkin.  

Opiskelutaidot

Opiskelutaidot ovat asioita, joita voi kehittää oman opintopolun aikana. Kukaan ei ole seppä syntyessään ja esimerkiksi lukemisessa, kirjoittamisessa ja muistiinpanojen tekemisessä voi kehittyä toistojen, uusien tekniikoiden kokeilujen ja harjoittelun kautta. Itseohjautuva oppija kykenee säätelemään omaa oppimistaan, valitsemaan sopivat opiskelustrategiat sekä tarkastelemaan ja kehittämään omaa oppimistaan. Oman opiskelun ja oppimisen tarkastelussa on hyvä huomioida myös se, kuka voi tarvittaessa auttaa tai kuka tsemppaa opintojen haasteellisissa kohdissa.  

Motivoivaa oppimista

Yhtenä eteenpäin vievänä tekijänä oppimisessa on motivaatio. Motivaatio voi olla monen tekijän summa ja eikä sen aina tarvitse tarkoittaa vahvaa sisäistä, henkilökohtaista kiinnostusta asiaan. Omaa oppimista ja uusia asioita kannattaakin lähestyä uteliaisuudella. Kaikki opintojaksot tai tehtävät eivät välttämättä synnytä sisäistä motivaatiota hetkessä, mutta anna aiheelle mahdollisuus ja mieti, missä mahtaisit tätä asiaa myöhemmin tarvita. Sopivan kokoiset ja riittävän haastavat välitavoitteet auttavat sinua saavuttamaan lopulta päätavoitteesi opinnoissa. Luotto omiin kykyihin kasvattaa usein kiinnostusta oppimista kohtaan.  

Yhdessä oppiminen

Oppiminen tapahtuu vuorovaikutuksessa ja usein opiskelukin voi rakentua tiimimäisestä työstä. Yhdessä opiskelussa toteutuu parhaimmillaan erilaisten näkökulmien huomioiminen, uusien ajatusten syntyminen, omien tulokulmien perustelu ja itsestäänselvyyksinä pidettyjen asioiden esilletuonti. Rakentavassa hengessä omassa opiskelutiimissä voi yhdessä muovata uutta tietoa, oppia toisilta ja myös opettaa toisia. Opiskelukavereita kannattaa hyödyntää myös opiskelutaitojen kehittämisessä. Sujuisiko tenttialueen kertaaminen paremmin parin kanssa tai voisiko oman kirjoituksen antaa luettavaksi ystävälle?  

TUTUSTU

  • Lonka, Kirsti 2015: Oivaltava oppiminen. Otava.   
  • Miao, Minna 2021: Kasvun asenne oppimisessa. Hyödyllisten haasteiden käyttöopas. PS-Kustannus.  
  • Vasalampi, Kati 2022: Näin motivoit oppimaan. PS-Kustannus.  
  • Yle 2023. Oppiminen. https://yle.fi/aihe/oppiminen