Kuvassa on graafisesti piirretty hymyilevät kasvot

Opiskelukyky

 

Opiskelukyky on opiskelijan työkykyä. Hyvä opiskelukyky tukee opintojen etenemistä ja jaksamista opinnoissa.  Opiskelukyky rakentuu monen eri tekijän kautta. Sinulla opiskelijana on tärkeä rooli opiskelukykysi tukemisessa, mutta myös korkeakoululla ja opiskeluterveydenhuollolla on vastuu siitä, miten opiskelijat jaksavat opintojensa aikana.

On hyvä tunnistaa, millaisilla tekijöillä on vaikutusta opiskelukykyysi ja mikä tukee opiskelukykyäsi opintojesi aikana.

Arjen peruspilarit kuntoon

Arjen peruspilarit, eli riittävä uni, monipuolinen ravinto ja säännöllinen ruokailu sekä liikunta tukevat jaksamista opinnoissa. Nämä voivat kuulostaa itsestäänselviltä asioilta, mutta juuri sen vuoksi niistä muistuttaminen on tärkeää. Kun pidät arkirutiinin ja päivärytmin säännöllisenä, edesauttaa se opintojen sujumista.

 

Omat voimavarat

Omilla voimavaroilla on suuri vaikutus opiskelukykyyn, sillä voimavarat auttavat selviytymään arjessa. On melko tavallista, että opintojen aikana tulee vastaan kausia, jolloin voimavaroja tarvitaan enemmän. Stressi iskee ja ehkä ahdistaakin, jos päässä jyskyttää ajatus, etten selviä tästä työmäärästä. 

Opiskelijat ovat hyvin erilaisissa elämäntilanteissa. Jollakin opiskelun, työn ja perhe-elämän yhteensovittaminen voi tuntua kerrassaan mahdottomalta yhtälöltä. Joku kamppailee yksinäisyyden kanssa. Myös haasteet fyysisessä tai psyykkisessä terveydentilanteessa voivat heikentää opiskelukykyä.

Kokemus siitä, että omat voimavarat ovat riittävät, siivittää myös opiskelua eteenpäin ja auttaa haasteellisten tilanteiden yli. Siksi onkin tärkeää miettiä, mistä saa voimaa silloin, kun tuntuu, että jaksaminen on koetuksella? Mikä tai kuka auttaa?

Tutkaile siis voimavarojasi:

Muistathan, että kuormittavissa tilanteissa ei tarvitse jäädä yksin. Jos voimavarat ovat koetuksella, tukea jaksamiseen ja omien voimavarojen ylläpitämiseen on kyllä saatavilla.

Opiskelutaidot

Korkeakoulussa opiskelu vaatii erilaisia opiskelutaitoja. Ne voivat liittyä esimerkiksi opiskelun suunnitteluun ja aikatauluttamiseen tai opiskelutekniikoihin. Myös vuorovaikutustaidot ovat tärkeitä.  Jos opiskelutaidot ovat puutteelliset, voi se vaikuttaa opiskelumenestykseen, opinnoista suoriutumiseen ja sen kautta opiskelukykyyn. Opiskelutaitoja on mahdollista kehittää opiskelun varrella.

Tunnistatko, millaisia opiskelutaitoja sinulta jo löytyy ja mitä taitoja voisit vielä kehittää?

 

Opetus ja ohjaus

Kun opintojen aikana saa riittävästi ohjausta ja laadukasta opetusta, vaikuttaa se positiivisesti niin oppimistuloksiin kuin opiskelukykyynkin. Pyydä siis rohkeasti apua aina, jos sille on tarvetta. Korkeakoulusta löytyy ohjaushenkilökuntaa, joka auttaa vastaan tulevissa pulmatilanteissa.

Lapin AMK:n ohjaustoimijat

Lapin Yliopiston ohjaustoimijat

Opiskeluun on myös mahdollista saada yksilöllisiä järjestelyjä.

Opiskeluympäristö

Opiskeluympäristö on monimuotoinen. Saatat opiskella lähiopetuksessa kampuksella, etänä virtuaaliopetuksessa tai vuorotellen molemmissa. Opiskeluympäristö vaikuttaa olennaisesti opiskelukyvyn rakentumiseen. Kun opiskeluympäristö on kunnossa, vaikuttaa se positiivisesti opiskelukykyyn.

Etänä opiskelu kotoa käsin voi olla uusi juttu ja vaatia totuttelemista. Etäopiskelussa itselle toimivan opiskeluympäristön muovaaminen onkin pitkälti omissa käsissä. Tämä voi olla myös mahdollisuus rakentaa juuri itselle parhaiten sopiva ja omaa oppimista tukeva ympäristö.

Opiskeluympäristö on myös sosiaalinen, eli se rakentuu vuorovaikutuksessa toisten kanssa. Opiskeluympäristön tulee olla kaikille turvallinen, yhdenvertainen ja tasa-arvoinen tila, jossa on hyvä olla. Tämän rakentumiseen voi jokainen korkeakoulun jäsen vaikuttaa.