Kuvassa on graafisesti piirretty hymyilevät kasvot

Kognitiivinen ergonomia

 

Kognitiivinen ergonomia tarkoittaa sitä, että huomioimme työskentelyssä asioita, joilla on vaikutusta tiedonkäsittelykykyymme – eli aivojemme toimintaan (esimerkiksi keskittymiseen ja muistiin). Toisin sanoen: pyrimme rakentamaan työskentelytapojamme ja ympäristöämme sellaiseksi, jolla vähennämme aivojemme liiallista ja turhaa kuormittumista.

Aivojamme kuormittaa esimerkiksi:

  • jatkuva kiireen tunne
  • toistuvat työskentelyn keskeytymiset
  • erilaiset häiriötekijät
  • liian runsas tietotulva.​

Esimerkiksi keskittymisen haasteet, muistamisen vaikeudet ja uupumus ovat oireita aivojen liiallisesta kuormittumisesta. Myös mahdolliset uniongelmat ja kyvyttömyys rauhoittua voivat viestiä kuormitustilasta. Kiinnittämällä huomiota kognitiiviseen ergonomiaan, vaikutamme siis opiskeluhyvinvointiin.

Alla olevaan kuvaan on koottu vinkkejä, joilla voit edesauttaa kognitiivisen ergonomian rakentumista opiskeluarkeesi. Vinkit edesauttavat myös keskittymisen tukemista. Infon saat auki klikkaamalla kuvassa olevia merkkejä.